หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
พระธาตุงูทรวง
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 26 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 29 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 68  
 
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 [ 8 ส.ค. 2557 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)