หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 


นายอดิษฐ พลธรรม
นายก อบต.บ้านยาง
เบอร์โทรศัพท์ 090-2928965
 


ร.ต.ท. อานัติ ฦาชา
รองนายก อบต.บ้านยาง
เบอร์โทรศัพท์ 095-6136878


นายถนอม สมบัติหลาย
รองนายก อบต.บ้านยาง
เบอร์โทรศัพท์ 089-1710565
 


นายสนุน ชิณโคตร
เลขานายก อบต.บ้านยาง