หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยงานงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานและบันทึกข้อมูลด้านงานช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยบันทึกข้อมูลงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานประตู เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. เพื่อใช้สวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาบริการออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 48