หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการขุดลอกสระตาปู่แสง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1 มื้อ จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ สำหรับโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมารถเทรลเลอร์สาลี่ เพื่อพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์ประดับตกแต่งรถศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำหรับโครงการจัดส่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเข้าร่วมงานพระไกรสิงหนาท ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับตกแต่งรถศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับโครงการจัดส่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเข้าร่วมงานพระไกรสิงหนาท ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ จัดโต๊ะ - เก้าอี้ ประดับผ้า จัดหาเครื่องเสียง ทำความสะอาดบริเวณจัดสถานที่ สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ประจำปี ๒๕๖๓ ขนาด ๑.๓ x ๒.๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร ให้กับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3