หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการจัดหาหนังสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และถนนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการออกแบบและสร้างโลโก้บรรจุภัณฑ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองลายสาวบ้านแต้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำสำเนา พร้อมเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองลายสาวบ้านแต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองลายสาวบ้านแต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อใช้ตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และถนนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 70