หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์สายคันคลองชลประทาน (คลอง ๒ เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมใกล้กับบริเวณพื้นที่ของ นายเที่ยง ลีพรมมา บ้านท่าขเดื่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๒ สำหรับห้องปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรีนประถมศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั่งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๙ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 63