หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดหารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณคันห้วยมะอึ หมู่ที่ ๑ บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณใกล้พื้นที่บ้านนายสุพจน์ โพธิ์เกตุ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์เดิมสายห้วยกุดแร่ บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณทางสาธารณประโยชน์สายคันคลองชลประทาน (คลอง ๒ ฝั่งขวา) บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ ๙ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณพื้นที่รอบหนองสระบัว (ฝั่งขวา) บ้านกำแพง หมู่ที่ ๔ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์พร้อมวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณพื้นที่บ้าน นายชื่น ใจกว้าง บ้านกำแพง หมู่ที่ ๔ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณใกล้พื้นที่บ้าน นางบุญเหลิม วรรณอวก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๖ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายใกล้วัดพระธาตุกุดจอก - สะพานบ้านบัว บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๒ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณทางสาธารณประโยชน์สายคันคลองจากบ้านเมืองเก่า-บ้านยางน้อย บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27