หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.บ้านยาง   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.นาเสียว   ซื้อวัสดุไฟฟา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.ส้มป่อย   จ้างเปลี่ยนหัวพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.วังชมภู   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.วังชมภู   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.โสกปลาดุก   จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.โสกปลาดุก   จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0003 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.โสกปลาดุก   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.หนองนาแซง   จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลขนส่งวัสดุ อุปกรณ์การเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,386