หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บ้านเป้า   จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นอะคริลิคใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.ภูเขียว   ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคัดกรอง ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-19) เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.หนองโดน   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.หนองโดน   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.หนองโดน   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัดฯ(พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.นาฝาย   จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 20 พ.ค. 2565
อบต.นาเสียว   จ้างจัดทำอาหาร/อาหารว่างและน้ำดื่มในโครงการฝึกอบรมการสานตะกร้าจากหวายเทียมสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.นาเสียว   จ้างอาหาร/อาหารว่างและน้ำดื่มในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.นาเสียว   ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบเหตุวาตภัย ภายในตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.นาเสียว   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมการสานตะกร้าจากหวายเทียมสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,758