หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
    

 


ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในราชการในกอ [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในราชการในกองการศึก [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำขนาดเล็ก ( [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองสาธารณสุ [ 14 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และจ้างเหมา [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง [ 6 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลั [ 30 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานของสำนักปลัด อ [ 29 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ชั้นวางของ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติ [ 29 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของสำนักปลั [ 29 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ใ [ 29 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของสำนักปลั [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถย [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการข้อบัญญ [ 24 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ชั้นวางของ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติ [ 23 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและจ้างเหมาป [ 23 ม.ค. 2567 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรและสร้างอาชีพเท [ 18 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับโครงการจัด [ 16 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีเปิด สำหรับโครงการจัดกิจกรรม [ 16 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่ [ 16 ม.ค. 2567 ]


 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 174 
***ด่วนที่สุด*** การรับฟังข้อคิดเห็นต่อโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำป่าสัก [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
***ด่วนที่สุด*** การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 16 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 30 
**ด่วนที่สุด** การขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 24 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยงและการอนุบาลสุกร [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 64 
การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 33 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 53 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 62 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 110 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 42 
การจัดงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 27 
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ เดือน มกราคม 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 30 
***ด่วนที่สุด***เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 32 
**ด่วนที่สุด** การจัดสรรงปม.ประจำปีงปม.พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2567) [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 46 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 196 
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 35 
เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 49 


 
  ท่านอยากให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  อินเทอร์เน็ต
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
 
   
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42-46/2566 [ 19 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 36 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-41/2566 [ 19 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 29 
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ป [ 22 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 38 
 
อบต.วังตะเฆ่ World soil day By ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวั [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ชัยภูมิ การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราค [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหัน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราค [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบาบสำคัญของกระทรวงมหาดไทย [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว (แก้ไข) ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเป้า กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว กองสาธารณสุขออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายทั้งหมอกควันการ้ปงกันโรคไข้เลือดออก [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวแดง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวแดง กำหนดพื้นที่จำหน่ายสินค้า [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.ชัยภูมิ งานสัมมนาแนะนำบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) สำหรับหน่วยราชการส่ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองสังข์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสังข์ สมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งท [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ นัดประชุมสาเทศบาลตำบลหนองสังข์ สมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านเจียง กองช่าง พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเจียง ลงพื้นที่ออกวัด [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านเจียง บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
     


 
พระธาตุงูทรวง (ท่าเลิง)
หลวงปู่ต้อน
    ประกาศจากระบบ e-GP
 
จำหน่ายน็อต สกรู (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 122  ตอบ 0  
อบต.บ้านยางยังมีกล้าต้นไม้เหลือหรือไม่ (7 เม.ย. 2566)    อ่าน 215  ตอบ 1  
จดทะเบียนพาณิชย์ (7 เม.ย. 2566)    อ่าน 139  ตอบ 0  
สอบถามหน่อยจ้า ขำระภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้ช่วงเดือนไหน (7 เม.ย. 2566)    อ่าน 183  ตอบ 1  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (31 พ.ค. 2565)    อ่าน 246  ตอบ 0  
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในราชการในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในราชการในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริ [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ำขนาดเล็ก (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ ๕ บ้านเมื [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมา [ 14 ก.พ. 2567 ]

     


 
ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
     


 
 
E-Service
 
งานสำนักปลัด
 
แบบคำร้องทั่วไป ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ การขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำ อุปโภค/บริโภค
การขอรับข้อมูลข่าวสาร แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา/สิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
 
 
งานกองคลัง
 
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
การขอใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
งานกองสวัสดิการสังคม
 
การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แบบคำขอมีบัตรคนพิการ
การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
แบบคำขอมีบัตรผู้พิการ ช่องทางการร้องทุกสำหรับคนพิการ
การขอรับเงินสงเคราะห์และรับผิดชอบ
ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
การขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยยากไร้
 
งานกองการศึกษาฯ
 
การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใบมอบตัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานกองสาธารณสุข
 
การบริการทะเบียนสัตว์เลี้ยงขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การบริการทะเบียนสัตว์เลี้ยง แจ้งฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี
ของสุนัขและแมว
การบริการจัดเก็บขยะ ชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ
 
กองช่าง
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
คำขอแจ้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 
 
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
อปท.(e-plan)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO) ระบบสารสนเทศข้อมูล competincy ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครอง(welfare)
ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น(Lec)
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(SIS) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(CCIS)