หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
    

 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อแบตเตอรี่) รถไถฟ [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลั [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อ [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรร [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรร [ 1 เม.ย. 2567 ]ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavemen [ 1 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยงานผลิตและพิมพ์เอกสารง [ 27 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กทาง [ 25 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุ [ 21 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็ก [ 21 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้กับรถบรรทุกขยะ ของก [ 19 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ [ 19 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุ [ 19 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กทาง [ 18 มี.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด [ 18 มี.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับเด็กโรงเรียนประถ [ 18 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบร [ 13 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส [ 13 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุ [ 13 มี.ค. 2567 ]


 
***ด่วนที่สุด*** การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 25 
ขอให้แจ้งข้อมูลผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 26 
แจ้งการเปลี่ยนผ่านวิธีการเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 44 
แจ้งมติ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567  [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 143 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 45 
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ เดือน มีนาคม 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 25 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ประเด็น "การดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 38 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 144 
ขอเชิญประชุมชี้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 31 
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 43 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2567 ให้แก่ อปท. [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 32 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3  [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 46 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 61 
***ด่วนที่สุด*** การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 58 
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด คำสั่งมอบหมายภารกิจ ช่วง วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 83 
***ด่วนที่สุด*** ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 136 
***ด่วนที่สุด*** การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 129 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 96 
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในงานสาธารณสุข [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 78 


 
  ท่านอยากให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  อินเทอร์เน็ต
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
 
   
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8-12/2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 28 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1-7/2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 25 
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 27 
 
ทต.หนองบัวแดง ประกาศราคากลาง ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนบ้านแจ้ง 2 บ้านราษฎร์ดำเนิน ห [ 15 พ.ค. 2567 ]    อ่าน 62 
สถ.จ.ชัยภูมิ สถจ.ระยอง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงก [ 14 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองบัวแดง รวมรูปภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองบัวแดง กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
ทต.หนองบัวแดง การปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชน ประจำวันที่ 13 เมษายน 2567 ผลั [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวแดง ผู้อำนวยการกองคลัง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 16 
ทต.หนองบัวแดง พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 18 
ทต.หนองบัวแดง การปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชน ประจำวันที่ 12 เมษายน 2567 ผลั [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 19 
ทต.หนองบัวแดง กิจกรรมการก่อเจดีย์ทราย [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 20 
ทต.หนองบัวแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแดง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ประจำจุดบริก [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 18 
ทต.หนองบัวแดง หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 25 
ทต.หนองบัวแดง การปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชน ประจำวันที่ 12 เมษายน 2567 ผลั [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวแดง งานทะเบียนราษฎร์ให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวแดง การทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมสาธารณธ [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
ทต.หนองบัวแดง การจัดสถานที่จุดตรวจ จุดบริการประชาชน [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวแดง ตรวจสอบเหตุรำคราญ [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวแดง ร่วมโครงการงานวันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
ทต.ห้วยยาง สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยยางเปิดบริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงเท [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.ห้วยยาง สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยยางเปิดบริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงเท [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร [ 12 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
     


 
พระธาตุงูทรวง (ท่าเลิง)
หลวงปู่ต้อน
    ประกาศจากระบบ e-GP
 
อยากขอน้ำใช้จากอบต.คะ (13 มี.ค. 2567)    อ่าน 53  ตอบ 1  
จำหน่ายน็อต สกรู (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 184  ตอบ 0  
อบต.บ้านยางยังมีกล้าต้นไม้เหลือหรือไม่ (7 เม.ย. 2566)    อ่าน 262  ตอบ 1  
จดทะเบียนพาณิชย์ (7 เม.ย. 2566)    อ่าน 3467  ตอบ 0  
สอบถามหน่อยจ้า ขำระภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้ช่วงเดือนไหน (7 เม.ย. 2566)    อ่าน 246  ตอบ 1  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (31 พ.ค. 2565)    อ่าน 295  ตอบ 0  
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อแบตเตอรี่) รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ๕ ฟุต) จำนวน ๑ ตัว เพื่ [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน [ 9 เม.ย. 2567 ]

     


 
ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
     


 
 
 
E-Service
 
งานสำนักปลัด
 
แบบคำร้องทั่วไป ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ การขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำ อุปโภค/บริโภค
การขอรับข้อมูลข่าวสาร แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา/สิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
 
 
งานกองคลัง
 
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
การขอใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
งานกองสวัสดิการสังคม
 
การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แบบคำขอมีบัตรคนพิการ
การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
แบบคำขอมีบัตรผู้พิการ ช่องทางการร้องทุกสำหรับคนพิการ
การขอรับเงินสงเคราะห์และรับผิดชอบ
ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
การขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยยากไร้
 
งานกองการศึกษาฯ
 
การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใบมอบตัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานกองสาธารณสุข
 
การบริการทะเบียนสัตว์เลี้ยงขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การบริการทะเบียนสัตว์เลี้ยง แจ้งฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี
ของสุนัขและแมว
การบริการจัดเก็บขยะ ชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ
 
กองช่าง
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
คำขอแจ้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 
 
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
อปท.(e-plan)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO) ระบบสารสนเทศข้อมูล competincy ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครอง(welfare)
ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น(Lec)
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(SIS) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(CCIS)