หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 


นายบำรุง สติใหม่
ประธานสภา
 


นายยงยุทธ วรรณศิริสกุล
รองประธานสภา อบต.


นายพงษ์เทพ กรไธสง
สมาชิกสภา อบต. ม.2
 
 


นายศิลา วงษา
สมาชิกสภา อบต. ม.2


นายลำพง ขำเขียว
สมาชิกสภา อบต. ม.3


นายชัยวิศิลป์ เข้าใจการ
สมาชิกสภา อบต. ม.3


นางสาวนงค์นุช หล้าเพชร
สมาชิกสภา อบต. ม.4


นายอุธร สมบัติหลาย
สมาชิกสภา อบต. ม.4


นายมานิต ขืนเขียว
สมาชิกสภา อบต. ม.5


นายสุรพิน ศรีมาตร
สมาชิกสภา อบต. ม.5


นายอรพิน สวัสดิ์ศรี
สมาชิกสภา อบต. ม.6


นายสุริชัย สมอาจ
สมาชิกสภา อบต. ม.6