หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
 
วันที่ 2 กรกฏาคม 2562
 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ครอบครัวใหม่ ปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่  2  กรกฏาคม  2562  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านยาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สนับสุนนงบประมาณโดย  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 15.55 น. โดย คุณ จินตนา สวงโท

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย