หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 

วันที 27 สิงหาคม 2562
 
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านยาง ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ซึ่งมีนักเรียนในพื้นที่เข้ารวมอบรม โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเกา  โรงเรียนหนองแต้  และ โรงเรียนท่าขามไร่เดื่อสามัคคี

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 10.18 น. โดย คุณ จินตนา สวงโท

ผู้เข้าชม 77 ท่าน