หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
ถ่ายทอดสด โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ ของอปท. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  
 

https://www.facebook.com/groups/122167469998690/permalink/148460657369371/

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2564 เวลา 15.02 น. โดย คุณ จินตนา สวงโท

ผู้เข้าชม 26 ท่าน