หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยาง โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านยางจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2564 เวลา 10.18 น. โดย คุณ จินตนา สวงโท

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X