หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ ของอปท.ว่าด้วยการควบคุมภายใน  
 

https://www.facebook.com/100041348494168/videos/974133673422877/

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 15.44 น. โดย คุณ จินตนา สวงโท

ผู้เข้าชม 18 ท่าน