หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
 
วันที 27 สิงหาคม 2562
 
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านยาง ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ซึ่งมีนักเรียนในพื้นที่เข้ารวมอบรม โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเกา  โรงเรียนหนองแต้  และ โรงเรียนท่าขามไร่เดื่อสามัคคี

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 10.18 น. โดย คุณ จินตนา สวงโท

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย