หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ความจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร   18 ก.ย. 2558 264
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   18 ก.ย. 2558 342
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อความจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน    2 ก.ย. 2558 217
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ราคากลางประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน   2 ก.ย. 2558 244
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย   11 ส.ค. 2558 252
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงและรถยนต์อื่นๆพร้อมห้องที่ทำการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   2 มิ.ย. 2558 669
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านยาง   18 ธ.ค. 2557 377
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านยาง   10 ต.ค. 2557 415
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดหารถตู้บริการรับ - ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านยาง   10 ต.ค. 2557 457
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)