หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศุูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   28 มิ.ย. 2561 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายนานางอุไร บ้านแก้งสองคอน หมู่ที่ 3   25 พ.ค. 2561 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณพื้นที่โรงกำจัดขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 5   24 พ.ค. 2561 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ เชื่อมต่อลานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 10   24 พ.ค. 2561 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ถนนสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองยาว บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 11   24 พ.ค. 2561 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายนางนางคำเพียง จิตรโคตร บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 13   21 พ.ค. 2561 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงัด ฦาชา บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 13   21 พ.ค. 2561 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)ครั้งที่1   7 พ.ค. 2561 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560   3 พ.ค. 2561 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถมดินเกลี่ยปรับแต่งพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 12 สายทางเข้าพรมหลง   17 เม.ย. 2561 96
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 11