หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรือ่ง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโคงการจัดซื้อรถกระเช้า ระบบไฮดรอลิกพับได้   4 ก.ค. 2561 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศุูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  28 มิ.ย. 2561 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายนานางอุไร บ้านแก้งสองคอน หมู่ที่ 3  25 พ.ค. 2561 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณพื้นที่โรงกำจัดขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 5  24 พ.ค. 2561 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ เชื่อมต่อลานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 10  24 พ.ค. 2561 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ถนนสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองยาว บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 11  24 พ.ค. 2561 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายนางนางคำเพียง จิตรโคตร บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 13  21 พ.ค. 2561 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงัด ฦาชา บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 13  21 พ.ค. 2561 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)ครั้งที่1  7 พ.ค. 2561 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560  3 พ.ค. 2561 113
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 12