หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างเกรดปรับขึ้นรูปถนนดิน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 สายหนองเส้นขาว   17 เม.ย. 2561 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างเกรดปรับขึ้นรูปถนนดิน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 สายหนองไผ่ล้อม   17 เม.ย. 2561 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างเกรดปรับขึ้นรูปถนนดิน บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 สายโคกโนนดู่   17 เม.ย. 2561 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   27 มี.ค. 2561 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ปี 2561 จากกองทุน สปสช.   26 มี.ค. 2561 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนคอแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่ หมู่ที่ ๗ ตาบลบ้านยาง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   16 ม.ค. 2561 189
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ ตาบลบ้านยาง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   16 ม.ค. 2561 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 2   29 พ.ย. 2560 414
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยชันตอนล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   20 พ.ย. 2560 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 6 บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   20 พ.ย. 2560 133
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 11