หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน  14 ม.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน  14 ม.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การชำระภาษี ใบอนุญาต และ ค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  14 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  13 ม.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  12 ม.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  12 ม.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1)  12 ม.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  12 ม.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 / 2563  4 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560  28 ธ.ค. 2563 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12