หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)ครั้งที่1  7 พ.ค. 2561 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560  3 พ.ค. 2561 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ปี 2561 จากกองทุน สปสช.  26 มี.ค. 2561 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 2  29 พ.ย. 2560 479
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยชันตอนล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  20 พ.ย. 2560 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 6 บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  20 พ.ย. 2560 173
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่่พื้นที่การเกษตรสายโสกบักตู้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  20 พ.ย. 2560 183
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตรสายกุดหลง หมู่ที่ 6 บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  20 พ.ย. 2560 169
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรือ่ง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตรสายลำห้วยกุดยาง หมู่ที่ 4 บ้านกำแพง ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  20 พ.ย. 2560 176
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตรสายบ่อขยะ หมู่ที่ 5  20 พ.ย. 2560 168
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10