หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ม.ค. 2564 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๔-๐๑๔ สายหนองปันเงิน หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองเก่า ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 ม.ค. 2564 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแต้ห้วยหลัว บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มิ.ย. 2563 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงกำจัดขยะ บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มิ.ย. 2563 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.94-015  7 พ.ค. 2563 537
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถื่น ชย.ถ.94-013  7 พ.ค. 2563 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 319 เมตร หน่า 0.15 เมตร  10 เม.ย. 2563 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.94-013 สายโรงจำกัดขยะบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1.313 เมตร หนา 0.15 เมตร  10 เม.ย. 2563 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กทีสาธารณประโยชน์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 40 เมตร ยาว 50หน่า 0.12 เมตร เมตร  10 เม.ย. 2563 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.94-015 สายบ้านหนองแต้ห้วยหลัว บ้านหนองแต้ หมู่ 6 ตำบลบ้านยาง กว้าง 4เมตร ยาว 1,760 เมตร หนา 0.15 เมตร  10 เม.ย. 2563 53
  (1)     2      3      4      5