หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   **ด่วนที่สุด** โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64)   4 มี.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   4 มี.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   งบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๔   4 มี.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๖๖-๐๐๒ สายโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด บ้านหนองเชียงรอดใต้ หมู่ที่ ๕    4 มี.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   **ด่วนที่สุด** โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์ก   4 มี.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดใหญ่   งบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓   4 มี.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ซับสีทอง   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562   4 มี.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แหลมทอง   ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563   4 มี.ค. 2564 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านยาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2564    4 มี.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์ปฏิบัติการร่วม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ )    4 มี.ค. 2564 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,227