หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งการรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท่้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานรายละเอียดประมาณงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประตำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนพัฒนา (61-64 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)