หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเจตนารมณ์ [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ นโยบายบริหารงานบุคคล [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2      3