หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ นโยบายบริหารงานบุคคล [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.บ้านยาง [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3