หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งการรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท่้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานรายละเอียดประมาณงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประตำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานรายละเอียดประมาณงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประตำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)