หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัางเดือน มิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2      3