หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 พระธาตุงูทรวง (ท่าเลิง)
   


ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 74  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 102  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 88  
 
การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 103  
 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2528 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 97  
 
(1)