หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
พระธาตุงูทรวง
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 104  
 
การประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 3 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 [ 29 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 106  
 
  (1)