หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
พระธาตุงูทรวง
   ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)