หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
พระธาตุงูทรวง
   ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การชำระภาษีโรงเรืองและที่ดิน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การชำระภาษีป้าย [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การแจ้งการถมดิน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
การแจ้งการขุดดิน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)