หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
พระธาตุงูทรวง (ท่าเลิง)
   ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)) [ 2 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ(รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (รอบ 6 เดือน)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564 [ 11 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)