หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
พระธาตุงูทรวง
   ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
แผนป้องกันการทุจริต ๔ ปี (2561-2564) [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)