หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 พระธาตุงูทรวง (ท่าเลิง)
   


ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
 
 
 
  ปัจจุบันตำบลบ้านยาง มีโครงข่ายถนนเชื่อมการคมนาคมระหว่างตำบลต่อตำบล และระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ภายในตำบลเข้าด้วยกันอยู่แล้วแต่ไม่ทั่วถึง ทำให้การคมนาคมระหว่างชุมชนยังไม่สัมพันธ์กันเป็นระบบที่สมบูรณ์
นอกจากนั้นสภาพผิวจราจรที่ชำรุดยังเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมา และเขตทางที่ทำให้เป็นปัญหาต่อการขยายถนนในอนาคต การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าสู่ตัวจังหวัดชัยภูมิได้สองทางด้วยกัน ดังนี้
 
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2037 (สายภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์-หนองบัวแดง-ชัยภูมิ)
 
ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 (สายเกษตรสมบูรณ์-ภูเขียว-แก้งคร้อ-ชัยภูมิ)
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แหล่งน้ำผิวดิน ตำบลบ้านยางมีลำน้ำ/ลำห้วย จำนวน 28 แห่ง
 
แหล่งน้ำใต้ดิน เช่น บ่อโยก จำนวน 30 สาย
 
คลองส่งน้ำทั้งหมด จำนวน 16 คลอง
 
คลองส่งน้ำที่ดาดคอนกรีตแล้ว จำนวน 12 คลอง
 
สระน้ำสาธารณะ จำนวน 21 สระ
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 9 แห่ง
 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ำหรือฝายน้ำล้น) ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เหมือง ฝายน้ำล้น กระจายอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นลำห้วยต่างๆ ในตำบล ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรได้ในระยะหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอต่อการเกษตรตลอดปี
 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและแหล่งน้ำในไร่นา ได้แก่โครงการของหน่วยงานราชการที่ได้จัดสร้างแหล่งน้ำสาธารณะขนาดเล็ก ประเภทบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล สระเก็บน้ำในหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงโครงการแหล่งน้ำในไร่นา โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ)
 
 
  สำหรับพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้แก่ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูเขียว
 
ป่าอนุรักษ์
 
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าภูเขียว