หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 พระธาตุงูทรวง (ท่าเลิง)
หลวงปู่ต้อน
   


ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
 
 
  ชาวบ้านในตำบลบ้านยาง มีสภาพสังคมแบบชนบท มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่กันแบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยังมีความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน และมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในตำบล เช่น การแห่นางแมวขอฝน บุญพระเวส บุญข้าวจี่ ประเพณีรำผีฟ้าเพื่อบนบานรักษาคนเจ็บป่วย ประเพณีสรงน้ำพระ ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น มีศาสนสถานในพื้นที่ คือ
  มีศาสนสถานในพื้นที่ คือ
 
วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง
 
  ตำบลบ้านยางมีการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
  1. การศึกษาในระบบ มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา โดยมีโรงเรียนของรัฐและเอกชน 5 แห่ง ประกอบด้วย
 
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า โรงเรียนของรัฐ
 
โรงเรียนบ้านหนองแต้ โรงเรียนของรัฐ
 
โรงเรียนบ้านท่าขามไรเดื่อสามัคคี โรงเรียนของรัฐ
 
โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ โรงเรียนเอกชน
 
โรงเรียนสวนวิทยา โรงเรียนเอกชน
  2. การศึกษานอกระบบ 3 แห่ง ดังนี้
 
ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยศูนย์ตั้งอยู่ที่ บ้านไร่ หมู่ที่ 7
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งให้การศึกษาพัฒนาแก่เด็กวัย 2-5 ปี จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่เลขที่ 555 หมู่ที่ 5 บ้านเมืองเก่า
  3. การศึกษาตามอัธยาศัย กำลังขยายไปอย่างกว้างขวางหลายรูปแบบ มีการฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 
ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย  
 
ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล  
 
กลุ่มสนใจฝึกฝนเพื่อพัฒนาอาชีพของหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด และอำเภอ ที่มาดำเนินการฝึกอบรมให้
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5
 
 
สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น 100 %
 
  ตำบลบ้านยางไม่มีสถานีตำรวจภูธร และอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยทางสถานีฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจประจำตำบล ออกตรวจตราดูความสงบเรียบร้อยภายในตำบลอยู่เป็นประจำ แต่ก็ไม่เพียงพอกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่