หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
 
     
 
 


นายบุญนาค โกฎค้างพลู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจินตนา สวงโท
หัวหน้าสำนักปลัดระดับต้น


นายเชาวฤทธิ์ แสงงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุภาพันธ์ กลางหล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสุภัสสรา วิโย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายปัญญา ประทุมมา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายทองเปรม ป้อมอุ่นเรือน
นักการภารโรง


นายทวี อานาม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ