หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 
พระธาตุงูทรวง
   ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
 
 
 
  ปัจจุบันไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังมีครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากครอบครัวภายในหมู่บ้านและตำบลเพิ่มมากขึ้นทำให้การขยายไฟฟ้าไม่ทั่วถึง และไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง
 
 
  ทางด้านวิทยุสามารถรับสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงของจังหวัดชัยภูมิได้ชัดเจน และยังรับสัญญาณวิทยุชุมชนตำบลบ้านยาง และการรับสัญญาณภาพของสถานีโทรทัศน์ คือ 3,5,7,9 และจานดาวเทียม
นอกจากนี้ยังมีวิทยุสื่อสารของที่ทำการปกครองอำเภอ ตำรวจภูธร สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีกรณีเร่งด่วนสามารถใช้บริการทางโทรศัพท์ได้ ซึ่งปัจจุบันโทรศัพท์มือถือจะได้รับความนิยมใช้กันมาก ซึ่งก็ช่วยได้มากสำหรับการสื่อสารเร่งด่วน ส่วนการสื่อสารมวลชนมีหนังสือพิมพ์รายวัน ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก และนิตยสารต่างๆ
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาจากประปาจากภูมิภาคแล้ว หมู่ที่ 3 ซึ่งยังไม่มีระบบ ประปาหมู่บ้าน
 
 
  จากข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตำบลบ้านยาง จะมีการเลี้ยงเป็นรายย่อย และเป็นการเลี้ยงภายในครัวเรือน เพื่อไว้ใช้แรงงานและเป็นอาหาร ส่วนการเลี้ยงเพื่อการค้านั้นมีจำนวนน้อยเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ได้แก่
 
การเลี้ยงโคเนื้อ จะกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้าน เพื่อขายและเป็นอาหาร
 
การเลี้ยงกระบือ เพื่อใช้แรงงานในการทำการเกษตรและขาย
 
การเลี้ยงสุกรเป็นการเลี้ยงแบบออมเงินในครัวเรือน และเลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดเล็ก ที่มีจำนวนไม่มากนัก
 
การเลี้ยงสัตว์ปีกเกษตรกรมีการเลี้ยงไก่และเป็ด เพื่อประกอบอาหารในครัวเรือน ส่วนการเลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่จะไม่มีในเขต อบต.
 
 
  การทำประมงในตำบลบ้านยาง จะเป็นการประมงน้ำจืด คือ จับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และเกษตรกรบางส่วนก็เพาะเลี้ยงปลาในนาข้าวบ้าง ในสระของตนเองบ้าง เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน นอกจากนี้ทางราชการก็ได้แจกจ่ายพันธ์ปลา เพื่อนำไปปล่อยไว้ในอ่างเก็บน้ำหรือสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ตามหมู่บ้านอีกจำนวนหนึ่งด้วย