ท่านอยากให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 5 )
12.50%
ประปา ( 0 )
0.00%
ถนน ( 24 )
60.00%
อินเทอร์เน็ต ( 11 )
27.50%