ท่านอยากให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 3 )
16.67%
ประปา ( 0 )
0.00%
ถนน ( 6 )
33.33%
อินเทอร์เน็ต ( 9 )
50.00%