ท่านอยากให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 3 )
14.29%
ประปา ( 0 )
0.00%
ถนน ( 8 )
38.10%
อินเทอร์เน็ต ( 10 )
47.62%