ท่านอยากให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 5 )
14.71%
ประปา ( 0 )
0.00%
ถนน ( 19 )
55.88%
อินเทอร์เน็ต ( 10 )
29.41%