ท่านอยากให้ อบต.บ้านยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 4 )
18.18%
ประปา ( 0 )
0.00%
ถนน ( 8 )
36.36%
อินเทอร์เน็ต ( 10 )
45.45%