หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
"พัฒนาการเกษตร รวมกลุ่มแหล่งทุน เชิดชูโบราณสถาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชีวิตมั่นคง ชุมชนอยู่ดีมีสุข"
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
1
2
3
 
 พระธาตุงูทรวง (ท่าเลิง)
   


ยาหม่องและลูกประคบสาวบ้านแต้
   
เริ่มนับ วันที่ 8 ส.ค. 2557
 
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 


  จากวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สามารถกำหนดพันธกิจในประเด็นสำคัญได้ 10 ประการ ดังนี้
 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของการศึกษาโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีในการพัฒนาการศึกษาของประชาชนในตำบล
 
พัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข มีความรู้คู่คุณธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพมั่นคง เพิ่มพูนรายได้ และพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเกษตรปลอดภัย
 
พัฒนาและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ
 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีภูมิทัศน์สะอาดร่มรื่นน่าอยู่
 
สนับสนุนการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรองรับความเจริญเติบโตและเป็นชุมชนที่น่าอยู่
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน